Loading...

ПОСЛУГИ

Основні юридичні практики ВАО "Альянс"

Абонентське обслуговування

Абонентське юридичне обслуговування підприємств дозволяє заздалегідь підготуватись для вирішення суперечливих ситуацій, вивільнити свій час для вирішення більш нагальних проблем.

Наші постійні клієнти отримують:

 • повну договірну базу для роботи з своїми контрагентами;
 • повну правову базу для внутрішньої організації роботи; трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про захист інформації;
 • Консультації по всім поточним питанням діяльності фірми;
 • представлення інтересів компанії у всіх судах України, а також при контактах з правоохоронними, контролюючими та іншими державними органами.

Своєчасне залучення спеціаліста в тій чи іншій галузі права дозволить завчасно вирішити велику кількість проблем. Ви не зобов’язані розбиратись в правової казуїстиці. Достатньо просто описати нам проблему. Компанія самостійно вирішить, який саме спеціаліст вам потрібен. Такий формат взаємодій дуже зручний підприємствам, які ведуть активну господарську діяльність з великою кількістю контрагентів, але не містять юридичні відділи з десятків спеціалістів.

Крім того, для наших клієнтів є спеціальні пропозиції, про які ми можемо розповісти при зустрічі…

Представництво в судах

Судовий процес, як правило – це крайній прояв вирішення спорів.Суттєві фінансові та тимчасові витрати, яскраве емоційне забарвлення самого процесу – все це мінуси, яких будь-якій компанії та громадянам хотілось би уникнути. В зв’язку з цим важливе місце в практиці «Всеукраїнського адвокатського об’єднання «Альянс» займає процедура досудового врегулювання спорів. При цьому слід розуміти, що не завжди вдається вирішити суперечку мирним шляхом. Ми готові взяти на себе весь тягар судового процесу.

Наші юристи та адвокати мають достатній досвід ведення справ в судах України всіх інстанцій: загальних судах, спеціалізованих судах (господарські, адміністративні).

Досудова та судова процедура включає в себе:

 • участь в переговорах по розрішенню спорів;
 • аналіз судової перспективи справи;
 • розробка стратегії захисту (лінії спору);
 • вироблення правової позиції;
 • ведення справи (представництво інтересів) в господарських судах всіх рівнів;
 • забезпечення фактичного виконання судових рішень.

Податкове право

Найбільш проблематичними та суперечливими в системі українського права являються податкові правовідношення. Це пов’язано також з тим, що податкове законодавство частіше інших галузей права піддається змінам. Буквально кожних місяць податкове право зазнає чергові незначні або ж навпаки вагомі зміни, з’являються часом абсолютно суперечливі за змістом, інструкції та листи органів Державної фіскальної служби, якими керуються у своїй діяльності податкові органи. Це призводить до правових колізій, а страждають від цього, звичайно ж, платники податків і зокрема - юридичні особи. Помилки в розумінні та застосування норм податкового права можуть призвести до серйозних наслідків. При цьому податкові органи постійно посилюють свій тиск на вітчизняний бізнес.

Наші спеціалісти мають найбагатший теоретичний і практичний досвід взаємодій та протидій податковим органам. Знання методів та внутрішніх інструментаріїв органів державної податкової служби дозволяє нам об'єктивно і своєчасно проектувати можливі варіанти розвитку подій і адекватно вибудовувати алгоритми захисту наших клієнтів.

Наші спеціалісти мають найбагатший теоретичний і практичний досвід взаємодій та протидій податковим органам. Знання методів та внутрішніх інструментаріїв органів державної податкової служби дозволяє нам об'єктивно і своєчасно проектувати можливі варіанти розвитку подій і адекватно вибудовувати алгоритми захисту наших клієнтів.

Наші адвокати стануть для Вас життєво необхідним буфером, який візьме на себе весь тягар вирішення конфліктних або спірних ситуацій з податковою системою.

Кримінальне право

Сьогоднішні українські реалії такі, що відомий афоризм «від суми та від тюрми не зарікайся» як ніколи актуальний. Зміна векторів і цілей держави в бік активації боротьби з господарськими злочинами, посилення антикорупційної політики, виявлення методів і схем ухилення від сплати податків неминуче призвело до появи в Кримінальному кодексі України нових складів злочинів, модернізації методів боротьби з ними. В Україні створюються нові підрозділи, правоохоронні та контролюючі органи наділяються додатковими функціями.

Бізнес та менеджмент вже не може працювати так, як працював ще вчора. Більш того, зроблену раніше за принципом «так працюють всі», нехай навіть кілька років тому, сьогодні розглядається зовсім під іншим ракурсом, крізь призму нових реалій. Практика свідчить про істотне збільшення кількості порушуваних кримінальних справ стосовно директорів і головних бухгалтерів підприємств. Більш того, часто правоохоронні органи не обмежуються порушенням кримінальних справ тільки в відношенні менеджменту підприємства, скоріше навпаки, керівництво компанії є лише інструментом, що дозволяє «дістати» не тільки номінальних, а й реальних власників. Постанови правоохоронних органів і визначення судів сьогодні рясніють формулюваннями типу: «група осіб створила злочинну схему з метою ...» або «... дані особи маючи злочинну змову з метою уникнення сплати податків» і т.д. Дана тенденція є прогресуючою.

Така ситуація об'єктивно призводить до того, що будь-які договірні відносини, особливо якщо стороною договору є державний орган, повинні бути професійно проаналізовані профільними юристами-практиками. Ціною помилки в сучасному бізнесі може служити свобода людини.

На сьогоднішній день більше половини керівників підприємств України мали досвід спілкування з правоохоронними органами. Йдеться про виклик до тій або іншій якості в прокуратуру, податкову міліцію, органи МВС, СБУ. Проведення таких слідчих дій як обшук, виїмка - стали буденним явищем поточних реалій бізнесу.

Серед адвокатів нашої компанії давно склалася основна імперативна рекомендація клієнту: нічого без адвоката не говорити, нікуди без адвоката не їхати. Відмовки в форматі: я нічого протизаконного не зробив або мені нема чого приховувати, часто призводять до досить жалюгідних і часом незворотних наслідків.

Наші адвокати у кримінальних справах готові стати для Вас професійним захистом на будь-якій стадії кримінального процесу: від перевірки правоохоронними органами фактів і заяв про злочин, проведенні ОРД до представництва інтересів в судах всіх інстанцій. Глибоке розуміння специфіки, методів і алгоритмів дій правоохоронних органів, наявність досвіду, щире бажання і готовність прийти на допомогу в будь-який час дня і ночі - ось ті якості, які виділяють наших адвокатів серед більшості інших.

Рекламне законодавство

В даний час український ринок досить конкурентоспроможний і багатогранний, тому для забезпечення стабільного процвітання бізнесу замало лише привабливості товару або послуги. Для досягнення такого результату необхідно проінформувати споживачів про його існування, переконати в його хорошій якості і схилити до придбання товару. Тому однією з важливих складових частин маркетингової стратегії є комунікаційна політика, чи комунікація фірми з ринком, які будують за допомогою реклами.

Реклама - це сукупність дій і засобів, за допомогою яких підприємство передає інформацію щодо товару або підприємства на ринок, вивчає потреби споживача, провокує їх до покупки і направляє попит. Мета реклами - скоротити дистанцію між пропонованим товаром і потенційним споживачем, розширити знання споживачів про переваги товару, можливості його використання, місце закупівлі, цінностей, пов'язаних з його придбанням, в порівнянні з конкурентними товарами.

Сьогодні рекламні агентства і PR-компанії володіють сучасними засобами розповсюдження реклами, такими як електронна пошта, Інтернет, аудіовізуальна, відеотелефонний системи передачі рекламної інформації і ін. Але, на жаль, не завжди таке поширення відбувається з дотриманням чинного законодавства України, що веде до негативних наслідків: значних матеріальних втрат у вигляді сплачених штрафів, судових процесів з споживачами і забрудненої репутації.

«Всеукраїнське адвокатське об'єднання« Альянс »- професіонал в області правового регулювання реклами та суміжних галузей діяльності, протягом тривалого періоду часу консультує і супроводжує своїх клієнтів з питань:

 • діяльності рекламних, BTL, PR-агенцій;
 • Direct Marketing;
 • зовнішньої і внутрішньої реклами, реклами на транспорті;
 • реклами на телебаченні і радіо;
 • реклами в друкованих засобах масової інформації;
 • Інтернет-реклами;
 • реклами послуг, які надаються з використанням електрозв'язку;
 • реклами окремих категорій товарів і послуг (лікувальні засоби, алкогольні напої та тютюнові вироби, фінансові та інвестиційні послуги та ін.);
 • підготовка договорів в області рекламної діяльності;
 • супровід оформлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами;
 • супровід реалізації соціальних проектів в області реклами (соціальна реклама);
 • нормативно-правова робота в області реклами;
 • юридичний аналіз рекламних проектів.

«Всеукраїнське адвокатське об'єднання« Альянс »забезпечить роботу реклами так, щоб вона не тільки сприяла перетворенню Вашого товару (послуг) в гроші, а й була законодавчо правильним джерелом інформації про такий товар (послугу) для споживача.

Персональная защита UNITED HELP